เรื่องของหุ้นที่คนเล่นฮอตกราฟควรรู้

เดี๋ยวนี้หลายคนอยากจะหารายได้จากการลงทุน โดยเฉพาะ การพนันหุ้นออนไลน์ หรือพนันฮอตกราฟออนไลน์ โดยเฉพาะ คริปโต ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการเติบโตเพื่อหวังผลตอบแทนแต่จะเลือกลงทุนกับบริษัทที่น่าเชื่อถือเพื่อความมั่นคงอีกด้วย นักลงทุนจะให้ความสำคัญมองหากิจการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสมีจรรยาบรรณในการทำงาน ดูแลนักลงทุนผู้ถือหุ้น ไม่ใช่เพียงแค่บริจาคเงินช่วยเหลือเพียงเท่านั้น หมายถึงปัจจัยด้าน esg ในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนทางธุรกิจ มีทั้งทางตรงและทางอ้อมต้องใส่ใจดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมั่นคงอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจแต่จะสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในอนาคตด้วย

ตรงกันข้ามหากบริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจมีความรับผิดชอบนึกถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมและบรรษัทอภิบาล เช่น ซื้อวัตถุดิบมีคุณภาพ บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้แรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยลดความเสี่ยงความเสียหายปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การผลิตในโรงงานจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน การใช้น้ำและไฟอย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างมลพิษและปล่อยของเสียออกจากโรงงาน ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับตัวบริษัทเอง และเป็นการสร้างโอกาสในการยอมรับจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลดีกับธุรกิจในระยะยาว

หุ้นยั่งยืนด้วยผลตอบแทนดีขึ้นหรือไม่
คำถามนี้นักวิเคราะห์กองทุนรวม กล่าวว่าต้องหาคำตอบกันต่อไป หากดูจากผลตอบแทนของกองทุนรวมในหุ้นยั่งยืนได้ผลตอบแทนที่ระดับค่าเฉลี่ยหรือแปลว่า อาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้สร้างผลเสียหายไม่ได้เยอะกว่าค่าเฉลี่ยหากจะลงทุนอย่างยั่งยืน ต้องจัดการเรื่องเงินลงทุน และวางแผนการลงทุนให้ดีด้วย

กลับมาที่สถิติมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไทย มีมูลค่าตลาดประมาณ 9.0 ล้านล้านบาท มีเงินปันผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน ประมาณ 3.5 เปอร์เซ็นต์
ถึงแม้ว่าหุ้นยังยืนจะไม่สามารถการันตีผลตอบแทนที่ดีได้ แต่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน การลงทุนในหุ้นยั่งยืนเป็นการลงทุนระยะยาวที่กำลังเติบโตมากขึ้น ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีของนักลงทุนที่จะหันมาศึกษาการลงทุนอย่างยั่งยืน